english
Reklamne table Reclamare Beograd, Srbija

Gradilišne table

Za potrebe gradilišta POŠTA Srbija izrađene su dve table za gradilište po novom zakonu.

PRAVILNIK o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table
Član 1.
Ovim pravilnikom propisuje se bliže obeležavanje gradilišta odgovarajućom tablom, oblik, izgled, sadržina i mesto postavljanja gradilišne table.
Član 2.
Gradilišna tabla (u daljem tekstu: tabla) je pravougaonog oblika dimenzija 200 cm h 300 cm x 20 cm.
Tabla se izrađuje od čevrtastih kutijastih profila i pocinkovanog lima, a postavlja se na čeličnim nosačima odgovarajuće nosivosti fundiranim u beton.
Član 3.
Prednji deo table je u svetlonarandžastoj boji, otporna na atmosferske uticaje.
Zadnji i bočni deo table je u žutoj (matirana) boji a nosači table u sivoj boji, otporni na atmosferske uticaje.
Član 4.
Tabla sadrži:
1) prikaz objekta u koloru na 1/3 površine table u gornjem levom uglu;
2) naziv, namenu i veličinu objekta;
3) broj katastarske parcele na kojoj se objekat gradi;
4) ime, odnosno naziv investitora (adresa, telefon i sajt);
5) ime odgovornog projektanta (adresa, telefon i sajt);
6) naziv privrednog društva, odnosno pravnog lica ili preduzetnika koje je izradilo tehničku dokumentaciju (adresa, telefon i sajt);
7) Naziv izvođača radova, ime odgovornog izvođača radova i ime lica koje vrši stručni nadzor (adresa, telefon i sajt);
8) broj i datum rešenja kojim je izdata građevinska dozvola i naziv organa koji je izdao građevinsku dozvolu, odnosno broj rešenja kojim se odobrava izvođenje radova (za koje se ne izdaje građevinska dozvola);
9) datum početka građenja i rok završetka izgradnje objekta, odnosno izvođenja radova.
Podaci iz stava 1. ovog člana ispisuju se slovima crne boje na PVC samolepljivoj foliji otpornoj na oštećenja.

Standardne Reklame

Gradilišne table

Reklamne table, putokazi, table za firme...

Na ovoj stranici možete pogledati naše reference iz oblasti montiranh reklamnih tabli, bilborda i totema, kao i razne indoor i outdoor reklame.

Bilbordi su u svetu već decenijama poznati kao kvalitetan i isplativ vid reklamiranja. Postavljeni su na vidljivim pozicijama i velikog su formata. Veliki gradovi se ne mogu više ni zamisliti bez velikih bilborda. Mi Vam nudimo dve mogućnosti. Možemo Vam samo uraditi pripremu i idejno rešenje za digitalnu štampu koju ćemo zalepiti na postojeći bilbord, ili napraviti ceo bilbord sa postoljem, konstrukcijom, osvetljenjem (reflektorima) i štampom. Sve više ljudi koji imaju plac pored prometnog puta ili im zgrada jednim delom gleda na prometnu raskrsnicu odlučuju da to pametno iskoriste i naprave bilborde koje rentiraju. Zarade na takvim investicijama su velike.

Totemi su jedan od reprezentativnih vidova reklamiranja. Oni svojom veličinom i kvalitetom izrade doprinose dobrom utisku o Vašoj firmi na samom prilazu. Vaš totem može biti svetleći ili osvetljen reflektorima, bilo da je logo i naziv firme u pitanju ili aktuelna ponuda. Ako imate zelenu površinu ispred svog objekta i želite da Vas lako nađu, najbolje rešenje je proizvodnja i montaža kvalitetnog i "moćnog" totema.

Za kvalitetnu i brzu proizvodnju totema, bilborda i panoa posedujemo radionicu i tim koji direktno na terenu izradjuje čitavu konstrukciju i panele. Što se reklamnog natpisa i poruke tiče, ona može biti isečena na ploteru od samolepljive folije u svim dimenzijama, ili odštampana na solventnom štampaču velikog formata.

Ispisivanje i brendiranje vozila je najisplativiji vid reklamiranja. Postoje tri varijante brendiranja vozila. Prva je da se grafika i natpis iseče na kateru i zalepi, a druga da se auto grafika odštampa na mašini za digitalnu štampu i auto oblepi ceo. Treća, a ujedno i najefektinja varijanta je kombinacije prve dve tehnike, gde tekst stoji na samoj jednobojnoj površini vozila, a drugi deo je brendiran digitalnom štampom. Bilo da Vaše vozilo cirkuliše po gradu, ili je parkirano, non-stop promoviše ponudu za usluge i proizvode iz Vašeg asortimana. Idejno rešenje, plotovanje folije, štampa i kvalitetna aplikacija biće naš prioritet tako da brendiranjem vozila možete znatno unaprediti imidž Vaše kompanije.

Što se izloga tiče, poruke o popustima i sniženjima ( point of purchase ) su jako bitne u doba raspodaje i ispisivanje i brendiranje u tačno određeno vreme može biti jako bitno. Pošto se nalazimo u strogom centru Beograda u mogućnosti smo da odgovorimo na sve zahteve, od ideje i grafičke pripreme do štampe i aplikacije folije na izloge Vašeg objekta.

Digitalna štampa velikog formata

www.digitalna-stampa.com

Digitalna štampa velikog formata

  • štampa na PVC foliji
  • izrada bannera
  • posteri, auto grafika...
Digitalna štampa Reclamare Beograd