english

Kontakt info, Reclamare Beograd, Srbija

Uslovi korišćenja ovog web sajta

Ovaj web sajt se može koristiti pod sledećim uslovima:

Autorsko pravo

Sva autorska prava za sadržaj i publikacije na ovom web sajtu poseduje Privredno društvo
Reclamare d.o.o.

Korišćenjem bilo kog dela ovog web sajta, prihvatate pravila njegovog korišćenja. Korišćenjem sadržaja bilo koje stranice ovog web sajta smatra se da ste upoznati sa ovim pravilima.

Možete preuzeti i privremeno sačuvati jednu ili više stranica ovog web sajta za potrebe pregledanja. Takođe možete štampati bilo koju publikaciju sa ovog web sajta dokle god je svaka kopija kompletna kopija, i nijedna izmena nije napravljena.

Svako drugo skladištenje, kopiranje, prenos ili distribucija sadržaja ili publikacija sa ovog web sajta je zabranjeno bez saglasnosti Privrednog društva Reclamare d.o.o. i biće predmet sudskog gonjenja od strane advokata iz advokatske kancelarija Majkić & Majkić iz Beograda.

Molimo vas da zahtev za dobijanje saglasnosti dostavite na sledeću adresu:

Reclamare d.o.o.
ul. Gospodar Jovanova 44
11000 Beograd, Republika Srbija
tel: + 381 11 2629 108
mob: + 381 63 844 67 21
e-mail: reclamaredoo@gmail.com

Svako kršenje autorskih i srodnih prava sa ovog web sajta prijavite pravnom zastupniku Reclamare d.o.o:

Advokatska kancelarija Majkić & Majkić
ul. Kosovska br. 11-Hotel “Union”
11000 Beograd, Republika Srbija
Tel: +381 11 33 49 688
e-mail: advokat.majkicaleksandar@gmail.com

Reclamare d.o.o. upozorava da je nezakonito i zabranjeno bilo kakva neovlašćena izmena podataka na ovom web sajtu, njihovo brisanje ili uništenje, činjenje nedostupnim ili namerno izazivanje štete, i da će preko svog pravnog zastupnika advokatske kancelarija Majkić & Majkić preduzeti pravnu akciju radi naknade prouzrokovane štete.

Reclamare d.o.o. može, bez ikakve prethodne najave, da privremeno ili trajno izmeni ili ukine ovaj web sajt u celini ili pojedine delove.

Reclamare d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu materijalu ili nematerijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale korišćenjem ili nemogućnošću da se koriste sve ili neke od informacija dostupnih na ovom web sajtu.

Linkovanje

Linkovanje sa ovog web sajta je zabranjeno bez saglasnosti Reclamare d.o.o.

Molimo vas da zahtev za dobijanje saglasnosti za linkovanje dostavite na sledeću adresu:

Reclamare d.o.o.
ul. Gospodar Jovanova 44
11000 Beograd, Republika Srbija
tel: + 381 11 2629 108
mob: + 381 63 844 67 21
e-mail: reclamaredoo@gmail.com

Svaki napor je preduzet da se osigura tačnost informacija na ovom web sajtu, kao i internet linkova koji se nalaze na ovom web sajtu.

Međutim, zbog prirode medija i rizika od prekida i poremećaja, bilo koja odgovornost koje bi mogla nastati iz upotrebe ili oslanjanja na podatke ili linkove koji se nalaze na ovom web sajtu je isključena.

Mi ne garantujemo niti prihvatamo bilo kakvu odgovornost za bilo koji sadržaj na ili iz softvera preuzetog sa bilo kog web sajta linkovanim sa ovim sajtom.

Informacije

Informacije koje su dostupne na ovom web sajtu predstavljaju samo opšte informacije.

Za detaljne informacije molimo vas da stupite u kontakt sa Reclamare d.o.o. na sledeću adresu:

Reclamare d.o.o.
ul. Gospodar Jovanova 44
11000 Beograd, Republika Srbija
tel: + 381 11 2629 108
mob: + 381 63 844 67 21
e-mail: reclamaredoo@gmail.com

Važeći zakon

Ovo pravno obaveštenje kao i sva pitanja u vezi ovog web sajta regulisani su zakonom Republike Srbije.

Digitalna štampa velikog formata

www.digitalna-stampa.com

Digitalna štampa velikog formata

  • štampa na PVC foliji
  • izrada bannera
  • posteri, auto grafika...
Digitalna štampa Reclamare Beograd